Matizol


UNI STANDARD PYE PV250 S52

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S52 wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę mocuje się mechanicznie lub układa metodą zgrzewania. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.

 • Gwarancja
  – jednowarstwowy 7 lat
  – system dwuwarstwowy 10 lat
 • Przeznaczenie: jednowarstwowa wierzchniego krycia
 • Rodzaj wkładki: włóknina poliestrowa
 • Grubość mm/gramatura kg/m2: 5,2±10 %
 • Ilość m w rolce: 5
 • Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 • Maksymalna siła rozciągająca
  – wzdłuż: (50 ± 15) %
  – w poprzek: (50 ± 15) %
 • Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
  – wzdłuż: (50 ± 15) %
  – w poprzek: (50 ± 15) %
 • Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥80°C
 • Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
  – wzdłuż: (250 ± 100) N
  – w poprzek: (350 ± 100) N
 • Sposób montażu: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne
 • Ilość rolek na palecie: 24
 • Ilość m2 na palecie: 120


UNI STANDARD PYE PV250 S40

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S40 wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnej, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.

 • Gwarancja: 7 lat
 • Przeznaczenie: podkładowa i izolacyjna
 • Rodzaj wkładki: włóknina poliestrowa
 • Grubość mm/gramatura kg/m2: 4,0±10 %
 • Ilość m w rolce: 7,5
 • Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 • Maksymalna siła rozciągająca
  – wzdłuż: (850 ± 200) N/50mm
  – w poprzek: (650 ± 250) N/50mm
 • Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
  – wzdłuż: (50 ± 15) %
  – w poprzek: (50 ± 15) %
 • Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥80°C
 • Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
  – wzdłuż: (250 ± 100) N
  – w poprzek: (350 ± 100) N
 • Sposób montażu: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne
 • Ilość rolek na palecie: 20
 • Ilość m2 na palecie: 150


UNI V60 S30

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI V60 S30 wykonana jest na osnowie welonu szklanego. Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegające drganiom i osiadaniu.

 • Gwarancja: 3 lata
 • Przeznaczenie: podkładowa i izolacyjna
 • Rodzaj wkładki: welon szklany
 • Grubość mm/gramatura kg/m2: 3,0±10 %
 • Ilość m w rolce: 10
 • Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 • Maksymalna siła rozciągająca
  – wzdłuż: (600 ± 150) N/50mm
  – w poprzek: 250 ± 100) N/50mm
 • Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
  – wzdłuż: (4 ± 2) %
  – w poprzek: (4 ± 2) %
 • Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥70°C
 • Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
  – wzdłuż: (100±50) N
  – w poprzek: (100±50) N
 • Sposób montażu: zgrzewanie
 • Ilość rolek na palecie: 24
 • Ilość m2 na palecie: 240


Strona producenta:MATIZOL